Samtykke til godkjennelse av en overenskomst om endringer i samarbeidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, undertegnet 29. september 1995

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 55 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1995 Innst. S. nr. 55 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1995