Lov om endring i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 44 for 1995-96, beslutning. O. nr. 44 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1996 Innst. O. nr. 42 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996