Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover

Ot.prp. nr. 22, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 62 for 1995-96, beslutning. O. nr. 62 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 17.04.1996 Innst. O. nr. 50 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.05.1996

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1996