Kredittmeldingen 1994. Om Norges Banks, Kredittilsynets, Statens Banksikringsfonds, Statens Bankinvesteringsfonds, Oslo Børs' og Verdipapirsentralens virksomhet i 1994

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 194 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1996 Innst. S. nr. 194 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996