Forslag fra stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 4. mars 2005 (jf. Innst. O. nr. 54): Stortinget ber Regjeringen utarbeide en veiledning til forskriften hjemlet i SE-loven § 3.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet