Forsvaret si bustadverksemd

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 199 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 199 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 24.06.1996