Lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m.

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 20 for 1995-96, beslutning. O. nr. 20 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. O. nr. 20 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995