Lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder av 4. juli 1991 nr. 48

Ot.prp. nr. 13, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 21 for 1995-96, beslutning. O. nr. 21 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. O. nr. 21 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995