Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Carl I. Hagen om endelig effektuering av UDIs utvisningsvedtak av Faraj Ahmad Najumuddin alias mulla Krekar

Dokument nr. 8:60 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Per Sandberg Forslag fra (FrP) Avvist

Saksgang

  1. Status