Merforbruket på forsvarsbudsjettet i 2004

St.meld. nr. 29 (2004-2005), Innst. S. nr. 272 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2005 Innst. S. nr. 272 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2005