Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 68): Stortinget ber Regjeringen legge ned Utlendingsnemnda og overføre ansvaret til departementet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet