Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 75): Stortinget ber Regjeringen vurdere en ordning med fastsetting av utdanningsstøtte over flere år - for eksempel 5 år - for å sikre bedre forutsigbarhet i rammebetingelsene for de som søker høyere utdanning.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet