Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 75): Stortinget ber Regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan midlene avsatt i Lånekassens grunnfond på andre måter kan brukes til styrking/forbedring av finansieringsordningene for utdanningssøkende.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet