Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2004

Dokument nr. 2 (2004-2005), Innst. S. nr. 201 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. S. nr. 201 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2005