Regulering av det personlige tillegg til lønnen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. S. nr. 125 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. S. nr. 125 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1996