Innstilling fra Stortingets presidentskap om behandling av finnmarksloven

Innst. S. nr. 169 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.04.2005 Innst. S. nr. 169 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2005