Endringar i løyvingar m.v. i forsvarsbudsjettet for 1995

St.prp. nr. 8, innst. S. nr. 53 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1995 Innst. S. nr. 53 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1995