Enkelte endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet ( HVPU) ( Intervensjonsklinikk) ( Behandlingsreiser til utlandet)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1995