Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at lov om pensjonstrygd for fiskere og sjømenn endres slik at fiskerpensjonen og sjømannspensjonen ikke samordnes ved uførhet, og at fiskere og sjømenn som på grunn av uførhet ikke opparbeider seg rettigheter til henholdsvis fiskerpensjon og sjømannspensjon får tilbakebetalt innbetalt pensjonspremie til pensjonsordningene

Dokument nr. 8:85 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (Kp) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet