Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 15, unntatt kap. 1124 og 1135, innst. S. nr. 51 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1995 Innst. S. nr. 51 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1995