Forslag frå stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Framstegspartiet og Senterpartiet oversendt frå Odelstingets møte 24. mai 2005 (jf. Innst. O. nr. 92): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om de nødvendige lovendringer, eller i forskrifts form gi anledning til at pensjonskasser tillates å anvende premiefondet og tilleggsavsetningene til å dekke tap.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet