Forslag fra stortingsrepresentant Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 2. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 87): Stortinget ber Regjeringen opprette en felles klareringsmyndighet underlagt NSN, samt å opprettholde en egen klareringsmyndighet for Etterretningstjenesten, gjeldende for Etterretningstjenesten særskilt.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet