Forslag fra stortingsrepresentant May Hansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 115): Stortinget ber Regjeringen innføre godkjennings- og tilsynsordning for mødrehjem på lik linje med barneverninstitusjoner hjemlet i barnevernloven.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet