Lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 29 for 1995-96, beslutning. O. nr. 29 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1995 Innst. O. nr. 29 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995