Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering ( endringer i læreplanen)

St.meld. nr. 14, innst. S. nr. 103 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1995 Innst. S. nr. 103 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 11.01.1996