Endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet og Utenriksdepartementets budsjett for 1996 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet implementeringsstyrke ( IFOR) for gjennomføring av fredsavtalen for Bosnia-Hercegovina

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 11, Budsjett-innst. S. nr. 7. Tillegg nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 14.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 7 Tillegg nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995