Hans Majestet Kongens tale til det 150. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status