Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer

S. nr. 2 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet