Fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2006

Innst. S. nr. 3 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.10.2005 Innst. S. nr. 3 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag vedtatt fordelingen av budsjettkapitlene for neste års statsbudsjett på fagkomiteene, som nå skal arbeide videre med budsjettet innenfor de områdene de har ansvar for. Vedtaket var enstemmig og i tråd med det som var foreslått i innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.11.2005