Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med fremmede stater i 1994

Innst. S. nr. 156 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.03.1996 Innst. S. nr. 156 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1996