Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å be Regjeringa sørge for skattemessig likebehandling av statsråder/stortingsrepresentanter og vanlige lønnstakere når det gjelder drosjeutgifter ved hjemreise fra arbeidsstedet på sein kveldstid eller nattetid

Dokument nr. 8:28, innst. S. nr. 179 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1996 Innst. S. nr. 179 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1996