Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 7 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.10.2005 Innst. S. nr. 7 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig forlenget valget av Leif Mevik som medlem av og leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste frem til 30. juni 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2005