Fullmakt til å ta opp statslån mv.

St.prp. nr. 8 (2005-2006), Innst. S. nr. 40 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 40 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag enstemmig vedtatt at Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp statslån mv. innen gitte rammer i 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005