Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 12 (2005-2006), Innst. S. nr. 46 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 46 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2005 (budsjettkapitler under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde). På programområde 10 Helsevern er det vedtatt økning av utgiftene med netto 3 800,6 mill. kroner. På programområde 30 Helsevern - folketrygden er det vedtatt en netto reduksjon i utgiftene på 33,5 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005