Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 29.mars 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner

St.prp. nr. 77, innst. S. nr. 267 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 267 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996