Endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 15 (2005-2006), Innst. S. nr. 41 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2005 Innst. S. nr. 41 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2005) vedrørende kapitler under Utenriksdepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2005