Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2005 og fisket etter avtalane i 2003 og 2004

St.meld. nr. 39 (2004-2005), Innst. S. nr. 72 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 72 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet har Stortinget drøftet de fiskeriavtalene Norge har inngått med andre land i 2005 og fisket etter avtalene i 2003 og 2004.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 12.01.2006