Nye styrings- og organisasjonsformer for Statens kantiner og andre støttevirksomheter i Forsvaret

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 247 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1996 Innst. S. nr. 247 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996