Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (dagpenger under arbeidsledighet), lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 77, besl. O. nr. 76 for 1995-96, beslutning. O. nr. 76 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. O. nr. 77 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996