Forslag fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. desember 2005 (jf. Innst. O. nr. 14): Stortinget ber Regjeringen fremme et grunnlovsforslag om et Statens pensjonsfond som på sikt skal sikre folketrygdens medlemmers opptjente pensjonsrettigheter, basert på pensjonspremier fra medlemmer og arbeidsgivere samt fondsavkastning.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet