Oppnevning av et nytt utvalg til å behandle søknader om billighetserstatning av statskassen (Billighetserstatningsutvalg II)

Innst. S. nr. 64 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 64 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i at Kongen (regjeringen) oppnevner et nytt utvalg på tre medlemmer til å behandle søknader om billighetserstatning av statskassen (Billighetserstatningsutvalg II).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005