Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30, innst. S. nr. 129 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 21.02.1996 Innst. S. nr. 129 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.02.1996