Lov om endringer i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 67, besl. L. nr. 3, besl. O. nr. 73 for 1995-96, beslutning. O. nr. 67 (1995-96), beslutning. L. nr. 3 (1995-96), beslutning. O. nr. 73 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1996 Innst. O. nr. 60 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1996

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 11.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1996