Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten og Lars Sponheim om norske myndigheters holdning til forslag om boikott av Israel

Dokument nr. 8:13 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Erna Solberg, Lars Sponheim, Siv Jensen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Foreslås ikke tatt under behandling jf. Forretningsordenen § 28 femte ledd bokstav e