Lov om endringer i lov av 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte (skipsbyggingsindustrien)

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 74, besl. O. nr. 78 for 1995-96, beslutning. O. nr. 78 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. O. nr. 74 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996