Lov om endring i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 78, besl. O. nr. 79 for 1995-96, beslutning. O. nr. 79 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. O. nr. 78 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996