Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen om utsatt høringsfrist på Rattsø-utvalgets innstilling

Dokument nr. 8:38 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet