Forslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Åse Gunhild Woie Duesund og Ola T. Lånke om å opprette etiske komiteer på sykehjem

Dokument nr. 8:29 (2005-2006), Innst. S. nr. 117 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Ola T. Lånke Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 30.03.2006 Innst. S. nr. 117 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at et forslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Åse Gunhild Woie Duesund og Ola T. Lånke om å opprette etikkomiteer på sykehjem skal vedlegges protokollen. Bakgrunnen for vedtaket er at statsråd Sylvia Brustad i et brev til komiteen har uttalt at temaet vil bli tatt opp i ei melding om framtidas omsorgstilbud som er varslet framlagt i juni 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2006