Åpningsbalanse og aksjekapital for NRK AS

St.prp. nr. 34, innst. S. nr. 166 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1996 Innst. S. nr. 166 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.04.1996