Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om å utsette reformen med en 10-årig grunnskole med skolestart for 6-åringer (Reform'97)

Dokument nr. 8:52, innst. S. nr. 183 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1996 Innst. S. nr. 183 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1996